Seminar regarding the conflict in Yemen

Tomas Nordberg participated in: Yemeni Voices for Peace, a Yemeni civil society discussion on women’s meaningful participation in peacebuilding at Medelhavsmuseet (Museum of the Mediterranean) on Friday December 7, 2018.
The event was organised by Sisters’ Arab Forum for Human Rights in cooperation with Operation 1325 and supported by UN Women. See https://operation1325.se/projekt/nyhetsbrev-december-0 for more information.

Upprop för Nicaragua

Vi deltog i Forum Syds upprop för Nicaragua och spred information om IMF:s agerande gentemot skuldtyngda länder.

Ge fattiga länder rätt till sin egen utveckling. Den svenska regeringen och IMF måste sluta bromsa Nicaraguas utveckling. Detta menar Forum Syd och vi.

Mellan 2004-2007 hade andelen barn som går i skolan i Nicaragua sjunkit. Trots det ansåg IMF att landet satsat för mycket pengar på utbildning och utbetalningar av hade stoppats.

Sveriges representant i IMF:s styrelse hade inte agerat för att kraven som ställs ska ändras, Över 30 svenska organisationer krävde därför att den svenska regeringen ska föra en politik som ger fattiga länder rätt att i demokratiska beslutsprocesser formulera sin egen politik för fattigdomsbekämpning.

Vi anser att Sverige och samarbetsländerna har gemensamt ansvar för att biståndet är effektivt och gynnar demokrati, mänskliga rättigheter, miljö samt bekämpning av fattigdom och korruption.

I Nicaragua hade andelen barn som går i grundskolan sjunkit från 85 procent till 80 procent under de tre åren. Utvecklingen gick alltså i motsatt riktning mot FN:s millenniemål som säger att alla barn har rätt till utbildning. IMF:s politik beslutas av styrelsen, där Sverige finns med. Men Sverige hade inte agerat för att kraven som ställs ska ändras, till skillnad från bland andra Storbritannien och Norge.

Studiecirkel Fred och Demokrati

I syfte att bidra till kompetensutveckling inom föreningen och lägga en god grund för projektdeltagare anrodnade vi en studiecirkel i samverkan med studieförbundet NBV kring temat Fred och demokrati.

Vi studerade boken “Sverige och Freden” av Valentin Seveus och vi läste och diskuterade boken “Demokrati och dess antagonister” av Robert A Dahl.

En heldags visionsdag anordnades också där vi diskuterade våra visioner och kom fram till parollorden frid, fred, frihet.