Fred i vår tid

Vår seminariegrupp erbjuder upplevelsebaserad utbildning till ungdomar från 16, lärare, ungdomsledare och andra som vill vara med och främja fredskultur och förstärka det demokratiska deltagandet i Sverige, EU och världen. Sedan år 2000 har har hundratal personer deltagit i konflikthantering och demokratiprogram i Stockholms riksdags- och regeringskvarter. Vi har sett hur upplevelserna och utbytet av erfarenheter mellan deltagarna har väckt nya tankar och insikter om hur de kan aktivera sig i samhällets utveckling.

Projekt Fred i vår tid är 2011 års namn på en workshopserie med 4 olika workshopteman under 10 tillfällen främst för ungdomar. De olika temana är rättvishandel, konfliktlösning, fredskultur och ickevålds kommunikation. Det fanns även idéer om att arrangera workshopar kring demokrati, att vara en fredssökare, olika organisationer som arbetar för fred, mänskliga rättigheter, kulturmöten och värderingar samt vad det finns för konflikter i världen idag.

Planeringen och genomförandet har skett i två omgångar. En första planering gjordes innan projektansökan lämnades in. Initiativtagaren ville bygga vidare på demokratistudiedagarna 2008 men med nya vinklingar, och arrangera studiedagar mer kontinuerligt igenom året.

Projektet kom igång först när en Bolandsgymnasiet i Uppsala efterfrågade en föreläsning. Föreläsningen innehöll olika teman där föreläsaren kände efter elevernas intresse och gjorde en utvärdering. Bland annat diskuterades relationen mellan etik och fred, vad fredsmärket symboliserar, södra halvklotets skulder och fattigdom, och konsumenternas makt för en rättvisare handel. De flesta elever efterfrågade mer än bara diskussioner och vissa ämnen var tyngre att prata om än andra. Tankar väcktes kring att utveckla workshopar i olika teman som innehöll aktiviteter.

Under våren 2011 sökte därför PeaceQuest efter nya medlemmar till projektet genom volontärbyrån och sitt kontaktnät och fann 3 intresserade projektmedlemmar. Dessa medlemmar diskuterade hur detta projekt skulle genomföras, hur vi skulle hitta intresserade deltagare och hur mycket finansiella resurser som behövs för att nå våra målsättningar.

Beslut fattades om att behålla målsättningen och arrangera fredsworkshopar men inte söka mer pengar (originalbudgeten låg på 135 000 kronor) utan att anpassa projektet till det bidrag på 25 000 som vi fått ifrån Åhlénsstiftelsen. De beslutade sig för att kontakta lärare för att få tag på deltagare och arrangera workshoparna för gymnasieungdomar. Målsättningen var att skapa intresse, engagemang och nyfikenhet kring ämnena.

Då projektmedlemmarna bodde i tre olika städer skedde mycket av planeringen via e-post och skypesamtal men projektgruppen träffades även 4 gånger.

För att få tag i ungdomar till workshoparna kontaktades lärare i Göteborg och erbjöds workshops kring de valda temana. De flesta skolor som var intresserade visade intresse för workshopen kring rättvishandel. Workshoparna började genomföras på hösten 2011 och pågick fram till våren 2012.

Genom projekt gränslöst fick PeaceQuest även möjlighet att arrangera workshopen om rättvis handel för ca 40 gymnasieelever på Strömkullegymnasiet i Bengtsfors. PeaceQuest kontaktades även av föreningen IAL för att i samarbete med dem arrangera en workshop kring aktivt lyssnande och perspektiv.

Workshopen om rättvishandel har genomförts totalt 6 gånger för olika grupper, En gång för PeaceQuest medlemmar och en gång för Centrum för konflikthanterings medlemmar för att testa workshopen och introducera alla intresserade PeaceQuest medlemmar i projektet. Workshopen har sedan genomförts i tre olika skolor för 4 olika klasser/grupper. En av dessa workshopar videofilmades för projektet gränslöst. Elever och lärare var nöjda med workshopen, fördelar med workshopen ansågs av lärare vara enkelheten och möjligheten att själva styra inriktningen på diskussionen efteråt. En lärare dokumenterade hur workshopen genomfördes för att själv kunna leda den för andra elever.

Workshopen om konfliktlösning genomfördes en gång för en grupp gymnasieungdomar på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Flertalet av eleverna var delaktiga och många delade med sig av sina reflektioner (fler än de som brukade prata enligt läraren). Läraren är även intresserad av ett framtida samarbete.

Workshopen kring aktivt lyssnande och perspektiv genomfördes tillsammans med fredsföreningen Internationella arbetslag (IAL) på projektdagen 360 synvinklar som 6 lärarstudenter arrangerade. Workshoparna genomfördes för 3 blandade grupper med hälften ungdomar och hälften vuxna personer.

Workshopen kring fredskultur har PeaceQuest ännu inte fått möjlighet att genomföra.

PeaceQuest projektgrupp för Fred i Vår tid har skapat dokumentation kring projektet och dess workshops för att även andra skall kunna använda sig av materialet i olika grupper.

Då projektets genomförande blev senare än tänkt kontaktade styrelsen Åhlénstitftelsen och förlängde projektets löptid. Utan bidrag ifrån Åhlénsstiftelsen skulle inte PeaceQuest ha kunnat genomföra dessa workshops och skapa vårt nya workshopmaterial.