Konfliktsmart

Föreningen har genom Fataneh Nik-khakian, Anton Modaresi och Eugenia Orue i samverkan deltagit i en temadag på Södertörns högskola 22 oktober – ”Konfliktsmart 2009. En temadag om fred, konflikthantering och förståelse över kulturgränser” – arrangerad av Sveriges Fredsråd i samarbete med Mångfaldsrådet vid högskolan.

Projektledare har varit Henrik Bohlin, ordförande i Sveriges Fredsråd, och Fataneh Nik-khakian vice projektledare.

Föreningen har haft ansvaret för två arrangemang under temadagen.

Anton Modaresi och Eugenia Orue har lett en workshop om icke-våldskultur –”Ett annat sätt! – Är det möjligt att skapa en värld där skillnader kan respekteras och där icke-våld förblir en inställning till livet?”.

Fataneh Nik-Khakian har ansvarat för en workshop om film och drama i fredsfrämjande verksamhet – ”Film och Fantasi. Filmvisning och lek med Fataneh Nikkhakian, media- och dramalärare”.

Sedan sammanlagt sex workshopprogram anordnats 12.30-14.30 avslutades temadagen med en paneldebatt – ”Fred mellan Väst och Öst?” 14.40-15.30.

Anton Modaresi och Eugenia Orue skänkte sina arvoden till PeaceQuest International.