Information och opinionsbildning

Föreningen har under andra halvåret 2009 deltagit i flera arrangemang med stor publik tillströmning.

Vid den traditionella Almedalsveckan i Visby i månadsskiftet juni-julirepresenterades föreningen av Fataneh Nik-Khakian,

vid Bokbordsdagen – ”Världens längsta bokbord” – på Drottninggatan i Stockholm 16 augusti av Philip Hammar, Anton Modaresi, Fataneh Nik-Khakian och Ulla Stenberg

vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 24-27 september var Anton Modaresi och Fataneh Nik-khakian där och representerade PeaceQuests publikationer.

Fataneh Nik-khakian och Anton Modaresi har deltagit i en internationell konferens i Umeå 17-19 september, ”Pax Nordica 2009”, en internationell fredskonferens anordnad av Umeå Universitet och Umeå kommun med flera i anslutning till tvåhundraårsminnet av den förhoppningsvis sista militära striden på svensk mark 19 augusti 1809 vid Sävar i Västerbotten. I och med det följande fredsavtalet 17 september 1809 delades Sverige och Finland i två länder, varigenom en ny säkerhetspolitisk ordning etablerades i norra Europa.

Fataneh Nik-khakian och Anton Modaresi har också deltagit i den internationella konferens om kärnvapenfrågan som anordnades 6-8 november i Stockholm av det svenska Nätverket för kärnvapennedrustning: ”Reaching Nuclear Disarmament – The Role of Civil Society in Strengthening the NPT”, det vill säga the Non Proliferation Treaty, ickespridningsavtalet.

Fataneh Nik-khakian har vidare deltagit i en av Centerpartiets internationella stiftelse anordnad konferens i Stockholm i januari 2010 med en föreläsning om situationen för kvinnor i Mellersta Östern.

Fataneh Nik-khakian har också varit på de alternativa nobelprisseminarierna på Medelhavsmuseet i Stockholm och deltagit i de efterföljande diskussionerna,

samt vid en foto utställning av fotografen Elisabeth Ohlson Wallin “Våra Rättigheter” på Civil Rights Defenders kontor i Gamla Stan i Stockholm. Seminarierna handlade bl.a. om människans berättigande till sin kropp, en värld utan kärnvapen och kvinnors hälsa, värdighet och framtid i Etiopien.