Världsmarschen för fred och icke-våld

Cirka tio personer från föreningen, inklusive Fataneh Nik-khakian, Eugenia Orue och Anton Modaresi, medverkade i oktober 2009 vid mottagandet i Stockholm av en internationell grupp från projektet Världsmarschen mot krig, ett initiativ från fredsgruppen En värld utan krig, som har sitt internationella centrum i Argentina, med målet att skapa ökad medvetenhet om ”fred och icke-våld”. Intresserade gavs möjlighet att ansluta sig till av marscharrangörerna uppställda mål:

  • Global kärnvapenavrustning; Omedelbart tillbakadragande av militära styrkor från ockuperade områden;
  • Fortskridande proportionell nedrustning av konventionella vapen;
  • Undertecknande av icke-aggressionsavtal mellan länder;
  • Regeringars avsägande av krig som en lösning på konflikter.

Föreningens medlem Eugenia Orue var svensk kontaktperson för marscharrangörerna. I anslutning till detta arrangemang har diskussioner förts om lämpliga former för samverkan mellan olika svenska fredsorganisationer.

Bill Schiller gjorde ett reportage om fredsmarschen som sändes i Sveriges Radio där PeaceQuest International medverkade.

Föreningen deltog också av anordnandet av pressuppbåd; Bland annat Regina Lund var där och gav marschen sitt stöd.