Studiecirkel Fred och Demokrati

I syfte att bidra till kompetensutveckling inom föreningen och lägga en god grund för projektdeltagare anrodnade vi en studiecirkel i samverkan med studieförbundet NBV kring temat Fred och demokrati.

Vi studerade boken “Sverige och Freden” av Valentin Seveus och vi läste och diskuterade boken “Demokrati och dess antagonister” av Robert A Dahl.

En heldags visionsdag anordnades också där vi diskuterade våra visioner och kom fram till parollorden frid, fred, frihet.