Current Projects

Our current programs include

  • Trade for peace:
  • Peace wells

Ambassadföreläsning månadsskiftet oktober november. PQI har äran att organisera en föreläsning med Tysklands och Ungerns ambassadörer, samt kommentatörer från Försvarshögskolan och Uppsala universitet. Detaljer följer.

  • Roots of peace

Ytterligare en sommarkonferens, denna gång om public diplomacy. Just nu söker Peacequest partners och finansiering för att upprepa sommarens konferens.